Для ТЕБЯ - христианская газета

Cтатья в газету для свидетельства другим людям об Иисусе
Статья в газету

Начало О нас Статьи Христианское творчество Форум Чат Каталог-рейтинг
Начало | Поиск | Статьи | Отзывы | Газета | Христианские стихи, проза, проповеди | WWW-рейтинг | Форум | Чат
 


 Новая рубрика "Статья в газету": напиши статью - получи гонорар!

Новости Христианского творчества в формате RSS 2.0 Все рубрики [авторы]: Проза [а] Поэзия [а] Для детей [а] Драматургия [а] -- Статья в газету!
Публицистика [а] Проповеди [а] Теология [а] Свидетельство [а] Крик души [а] - Конкурс!
Найти Авторам: правила | регистрация | вход

[ ! ]    версия для печати

Cтатья в газету для свидетельства другим людям об Иисусе


Дорогий друже !

Ти нiколи не задумувався над тим, чому на землi стає все важче жити? Чому посилюється економiчна криза, чому зростає кiлькiсть екологiчних катастроф, чому мiж людьми виникає все бiльше конфлiктiв? Дають багато рiзних пояснень цьому, як от: не такий уряд, мало грошей, чиїсь особистi прорахунки, вплив масонiв, полiтичнi i таке iнше... Можливо, деякi iз цих пояснень i мають певну пiдставу, але якщо помислити глобальнiше, то виявиться, що це все - маленькi мозаїчнi плиточки з однiєї великої панорамної картини. Ти запитаєш, можливо, що ж то ще за така картина? Все дуже просто. Є Книга, яка iснує бiльше, нiж 3 тис. рокiв, i в якiй написано, що було, що є i що буде на Землi! Ця Книга витримала 3 тис.рокiв критики i нападок, залишившись цiлiсною i незмiнною; нiхто до сьогоднi не спромiгся довести її неправдивiсть! Ця Книга є правдивим Словом Живого Бога, Бiблiєю .

Не закривай сторiнку! Читай далi!

В цiй Книзi написано, що Бог, Який створив Небо i Землю, визначив часовi межi iснування для Всесвiту, Землi i живих створiнь. Для людини це 120 рокiв, а для всього життя на планетi Земля - 6 тисяч рокiв. Отже, по Бiблiйному календарю виходить, що ми з вами живемо зараз в самому кiнцi останньої, шостої тисячi рокiв! Термiн "оренди" Землi пiдходить до завершення, i наближається час звiту людства перед Богом: про своє життя, про використання даних Богом умов життя на планетi Земля. Дiйсно, чи не спадало Вам на думку, що ми безкоштовно користуємося теплом Сонця, водою, повiтрям, свiтлом, землею i т.д. А що як Бог захоче плату за все це? Хто зможе розрахуватися з Ним?! А запас джерел енергiї, газу i т.iн. на планетi швидко вичерпується, - вiн розрахований на 6 тисяч рокiв! Тому зростає кiлькiсть проблем, напружена ситуацiя в суспiльствi, страх перед майбутнiм, стурбованiсть i безпораднiсть. I така ситуацiя тiльки погiршуватиметься.

Це все означає тiльки одне :

Iсус Христос повертається на землю вдруге !

Можете називати це ,,кiнцем свiту".

Мiж iншим, "кiнець свiту" вже був. Бiблiя описує його, як Всесвiтнiй Потоп, пiд час якого спаслося 8 людей з усього людства на планетi Земля! Бог врятув їх. (Не буду повторювати iсторiю Ноя, - чули її напевно вже всi, навiть дiти.) I iнiцiатором їхнього спасiння був Той Самий Бог! Бог сказав Ною побудувати величезний корабель, i Ной послухався, хоча вiн i не мiг зрозумiти, для чого йому потрiбен корабель посеред континенту, далеко вiд моря! Вiн просто послухався Бога. Чому Бог так сказав саме Ноєвi? Тому що, Ной шанував Бога, "був чоловiк праведний i невинний у своїх поколiннях". (Книга Буття 6:9) Iншi ж люди Бога не знали, i не хотiли знати. I ви, напевно, зараз думаєте, що Бог тому iз задоволенням з ними "розправився"? Нi! В Бiблiї написано, що Бог засмутився (плакав) над ними у Своєму серцi. (Кн.Буття 6:6) Це був важкий крок для Нього.

Бог любить всiх людей, яких Вiн створив (i тебе теж) ! В iншому мiсцi Бiблiї говориться, що Вiн не бажає смертi грiшника. I ще написано: ,, ... Ти вибери життя, щоб жив ти, та насiння твоє". (Кн.Повторення Закону 30:19). 2 тисячi рокiв тому, Бог послав на хрест Свого одного Сина, Iсуса Христа (Євангелiя вiд Iвана 3:16), щоб Вiн взяв на Себе всi грiхи свiту (людства) i тепер людина має право вибору! Iсус є життя, i вибираючи Iсуса, ви вибираєте вiчне життя для себе!

Iнших посередникiв мiж нами i Богом не iснує! Тiльки Iсус Христос, Який Воскрес, може дати вам вiчне життя! У Євангелiї вiд Iвана (14:6) Iсус сказав: ,,Я - дорога, i правда, i життя. До Отця [Небесного] не приходить нiхто, якщо не через Мене." А в Книзi Дiї апостолiв (4:12) сказано: ,,Бо пiд небом нема iншого Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали". Тiльки Iсус є тепер тим Ковчегом, Кораблем спасiння! Ви можете сказати: а я нiкого не вбив, нiчого не крав (можливо), нiкого сильно не ображав, ходжу на Рiздво i/чи на Пасху в церкву, ... Вiд чого маю спасатися? Справа в тому, що всi люди, якi ще не прийняли Iсуса Христа у своє серце, починаючи вiд першого чоловiка на Землi (Адама), живуть пiд грiхом, пiд владою диявола (сатани) i самостiйно вiд нього звiльнитися неспроможнi! Це так, як було колись у крiпацтвi: син крiпака не мiг народитися вiльним. Тому Христос i прийшов, щоб ми могли вибрати свободу. Вiн дав нам вибiр, якого ми не мали. I в Його Царство ми входимо тiльки через Нього, i то не зi своїми стандартами поведiнки, а з Його стандартом! Ось частина цього стандарту: ,,Кожен, хто ненавидить [не перебуває в любовi до] брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вiчного життя..."! (1-е послання Iвана 3:15)Що скажете тепер?!До того ж, строк давностi необмежений: рахунок грiхiв йде вiд самого дитинства!

Виберiть Iсуса i Вiн простить вам усе! Вiн "переставить" вас з сiм'ї диявола до Своєї сiм'ї! Вiн зробить вас подiбними на Нього i допоможе вам жити за Його (якщо, звичайно, ви цього захочете). Просто виберiть Життя, так просто, як зробив це Ной, не задаючи зайвих "розумних" запитань, i Вiчний Бог запише вас до Своєї Книги Життя!

Ви станете Його дитиною, а дiти батькам не платять за користування речами. Христос уже заплатив за все!
До речі, щоб отримати цей найдорожчий подарунок від Бога, спасіння, потрібно: щиро покаятися у всіх своїх гріхах і мати віру в Ісуса Христа, Сина Божого. "Мати віру" означає вірити, бути впевненим у те, що Ісус Христос страждав і помер на хресті за всіх людей, за всі їхні гріхи, вірити, що Ісус Христос Воскрес, Він є Живий і почує щиру вашу молитву! У це все потрібно вірити! У Вічній Книзі книг, Біблії, написано: ,,Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа [покаяння], І будеш ВІРУВАТИ в своїм серці, що Бог воскресив Його [Ісуса] з мертвих, ТО СПАСЕШСЯ " ! (Посл.ап.Павла до римлян 10:9) Покаяння у своїх гріхах і віра в Ісуса - нерозривні! Це, так можна порівняти, з електричним акумулятором: у нього є 2 полюса. Якщо підключити до цього акумулятора будь-який відповідний прилад чи лампочку, але тільки до одного полюса, то нічого не відбудеться (прилад не працює і лампочка не світиться)! Щоб це відбулося, треба їх підключити обов'язково до двох полюсів акумулятора!
Так само, і щоб отримати вічне життя (спасіння), необхідно щиро покаятися перед Богом, визнавши Йому свої гріхи + вірити в Ісуса Христа, що Він є Живий, чує вас, і може очистити всякий гріх силою Своєї Дорогоцінної Крові, яку Він пролив на хресті! Ісус хоче дати Вам щастя, нове життя і радість !

Але пам'ятайте: Бог Своє спасiння нiкому не нав'язує, Вiн тiльки пропонує. Бог любить людину, i поважає її вибiр. Вiн поважатиме i ваш вибiр, але найкращим вибором для кожної людини є Iсус Христос! Подумайте про це.

Спасiння - це тiльки ваше рiшення! Дверi Божої благодатi (спасiння) закриваються! Завтра може бути пiзно! Якщо ви вирiшили звернутися до Бога, скажiть зараз вголос цю молитву, просто на тому мiсцi, де Ви є! Бог має чудовий слух, Вiн почує Вас!,,Отець Небесний! Я приходжу до Тебе, в Iм'я Iсуса Христа. Я усвiдомлюю, що я жив грiшним життям, яким причиняв Тобi бiль. Я каюся у всiх своїх грiхах i прошу в Тебе прощення за них. Твоє Слово говорить: ,,що кожен, хто прикличе Господнє Iм'я, той спасеться" (Дiї апостолiв 2:21) Я прикликаю Тебе. Я молюся i прошу Тебе, Iсус, увiйди в моє серце i будь Господом мого життя. Очисти мене, моє серце вiд усiх моїх грiхiв i допоможи менi вiдтепер служити Тобi, Iсус. У Посланнi до Римлян 10:9-10 написано: ,,Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Iсуса за Господа, i будеш вiрувати в своїм серцi, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вiруємо для праведности, а устами iсповiдуємо для спасiння." Я роблю це тепер. Я визнаю (сповiдую), що Iсус є Господь i я вiрю у своєму серцi, що Бог воскресив Його з мертвих!

Амiнь. "

Якщо ви помолилися щиро, вiд усього свого серця i всiєї душi, то Iсус Господь обов'язково почув i вiдповiв на вашу молитву (мир, легкiсть i радiсть в душi) ! Почнiть прославляти Бога, дякувати Йому за те, що Вiн почув вашу молитву, за спасiння i прощення грiхiв, за наповнення вас Святим Духом !

Якщо ви хочете стати кращими, маєте бажання це робити i цього досягати з Божою допомогою, Ви нiколи не будете такими, якими були до цього часу (до покаяння) !

Знайдiть добру, християнську церкву, в якiй проповiдується живе (не перекручене) Слово Боже, i станьте частиною церковної сiм'ї, яка буде любити i пiдтримувати Вас, пiклуватися про Вас, в той час, як Ви будете любити й пiклуватися про них !

Тепер Ви не лякаєтеся наступаючого "кiнця свiту". Це для Вас буде тiльки початком життя !

Статья взята из сайта «Покаяние - Ключ к Богу» (адрес: http://www.Uucycy-slava.org.ua/ ) Заходите к нам в гости! Мы рады каждому, кто посещает наш сайт и относимся к ним с уважением! Божьих Вам благословений!

---
Авторские права на произведение принадлежат газете "Для ТЕБЯ".
Публикация произведения допускается только по согласованию с редакцией газеты.

Об авторе все произведения автора >>>

Виталий Твердохлиб, Дрогобыч Украина
Виталий, уверовал в Иисуса и принял Его Личным Господом и Спасителем, мне 20 лет, хожу в церковь ХВЕ (Пьятидесятники), Господь помог мне создать личный сайт, чтобы свидетельствовать другим об Иисусе Христе !
e-mail автора: letters.poshta@gmail.com
сайт автора: Бог любит Тебя и ждет...когда Ты придешь к Нему ! Христианский портал

 
Прочитано 2397 раз. Голосов 1. Средняя оценка: 5
Дорогие читатели! Не скупитесь на ваши отзывы, замечания, рецензии, пожелания авторам. И не забудьте дать оценку произведению, которое вы прочитали - это помогает авторам совершенствовать свои творческие способности
Оцените произведение:
(после оценки вы также сможете оставить отзыв)
Отзывы читателей об этой статье Написать отзыв Форум
Отзывов пока не было.
Мы будем вам признательны, если вы оставите свой отзыв об этом произведении.
читайте в разделе Статья в газету обратите внимание

Миссионер по имени "Болезнь" - Роман Матюков

Не послушный Кузя - Ольга Володина

История одной овечки - Марина Распопова

>>> Все произведения раздела Статья в газету >>>

Поэзия :
Левая щека - Михаил Бузин

Поэзия :
Наш Бог - Огонь... - Вячеслав Радион

Публицистика :
Беседы с волхвом - александр быканов

 
Назад | Христианское творчество: все разделы | Раздел Статья в газету
www.ForU.ru - (c) Христианская газета Для ТЕБЯ 1998-2012 - , тел.: +38 068 478 92 77
  Каталог христианских сайтов Для ТЕБЯ


Рамочка.ру - лучшее средство опубликовать фотки в сети!

Надежный хостинг: CPanel + php5 + MySQL5 от $1.95 Hosting

Маранафа - Библия, каталог сайтов, христианский чат, форум

Rambler's Top100
Яндекс цитирования

Rambler's Top100